Gajendra Kumar Sahoo

Umasankar Samant Singhar

Janak Sahoo

B.k Prusty

Jayanta Kumar Dash

Digambar Meher

Pranaya Kumar Biswal

Manoj Sahoo

Chintamani Padhi

Hemakanti Meher

Soumya Prakash Nayak

Pradeep Kumar Rout

Prabhakar Behera

Baidya Nath Dash

Chinmay Kumar Pradhan

Mamata Sahoo

S.c.mohanty

G.k Padhi
© 2017 MedTel Healthcare Pvt. Ltd.